Succes staat of valt bij het doordringen tot menselijke motivatiesystemen. Van je doelgroep, van je organisatie,

van jezelf.


Merus Vision ontwerpt interventies daarvoor. Visie, strategie en inrichting van organisaties. Personal branding en coaching van professionals.


Elk proces begint met de essentie.

Als je die helder hebt, ontdek je de mechanismen voor natuurlijke flow.


Zo kom je dichtbij wat het Taoïsme wuwei 無為 noemt. Doen door niet-doen. Doelen bereiken met minimale interventies.